Khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông

21 April, 2022

Khoa Công nghệ Thông Tin – Truyền Thông (CNTT-TT) là một trong những Khoa đầu tiên của trường Đại học Cửu Long. Được thành lập từ năm 2001, qua nhiều năm hoạt động, Khoa đã khẳng định được vị trí của mình trong việc đào tạo Công nghệ Thông tin chất lượng, đáp ứng nhu …

Hướng dẫn sử dụng wordpress

16 April, 2021

Bài viết hướng dẫn sử dụng wordpress làm trang tin tức

Chào tất cả mọi người!

1 April, 2021

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!